Institut for Læring og Filosofi arbejder tværfagligt og internationalt med pædagogisk innovation og didaktik, organisatorisk læring, uddannelse og evaluering, samt filosofi, innovation og etik. Instituttet er forankret i både det humanistiske-, det samfundsvidenskabelige- og det teknisk-naturvidenskabelige fakultet. Instututtet har forskningsaktiviteter og medarbejdere på Aalborg Universitets tre campusser i Aalborg, København og Esbjerg.

FORSKNING

Forskningsgrupper og forskningscentre
Tværfaglighed er kendetegnendebåde for instituttets forskning, uddannelser og samarbejder. I alle aktiviteter lægger vi stor vægt på at styrke båndene mellem forskning, udvikling og professionel praksis.

LÆS MERE OM FORSKNING

PH.D

Instituttet tilbyder forskeruddannelse under to ph.d.-programmer. Programmerne er tilknyttet tre ph.d.-skoler på Aalborg Universitet inden for hovedområderne Humaniora, Samfundsvidenskab og Teknisk-Naturvidenskab.

LÆS MERE OM PH.D.-UDDANNELSER

UDDANNELSER

Instituttet tilbyder en bred vifte af spændende uddannelser. I samarbejde med skoler og studienævn leverer instituttet forskningsbaseret undervisning til en række bachelor-, kandidat- og masteruddannelser samt kortere kursusforløb.

LÆS MERE OM UDDANNELSER

Nye bøger